Programa Type Rating Boeing B-737 

Programa de capacitación habilitación tipo B-737

Curso: Ground School B737 CL

Facilitadores: Andres Moreira; Gustavo Quiroga

Fechas: Gestion  2021

Versión: 2021 - 01

Curso: Ground School B737 CL

Facilitadores: A- Kunstek, G. Rosas

Fechas: Dic 2019

Versión: 2019 - 03